ข้อควรระวังในการใช้งานระบบ
1. ห้าม Refresh หน้าจอโดยการกด F5 หรือ ทำการ Double Click ปุ่ม
2. ไฟล์ที่จะทำการ Upload ขึ้นสู่ระบบ จะต้องไม่มี '.' (จุด)ปนอยู่ในชื่อไฟล์
 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2548 ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้